2/9/13

Garantir una bona xarxa pública de salut per Vilafranca i la comarca

La crisi econòmica actual no l'han causada les polítiques socials ni les polítiques públiques en l’àmbit de la salut. Les causes de la crisi deriven d’un sistema econòmic cada vegada més basat en l’economia especulativa. El que cal retallar és aquest model econòmic no productiu; no pas els drets socials de la ciutadania.

Els darrers dos anys la xarxa pública de salut de Vilafranca i de la nostra comarca s’ha vist afectada per “ajustos”, “reorganitzacions” i “retallades” en diversos serveis, que s’han fet amb escassa o nul·la informació als veïns i veïnes de la Vila.

Les persones que fem aquesta petició creiem que tenim tot el dret a disposar d’una bona xarxa pública de salut a Vilafranca i a l’Alt Penedès i per això ens preocupa que es multipliquin els rumors i les informacions contradictòries sobre el futur dels serveis sanitaris públics a la nostra comarca.

El model de gestió del llargament esperat segon ambulatori (Centre d’Atenció Primària) continua sent una incògnita i mentrestant es donen informacions contradictòries sobre el PADES o sobre l’eliminació de serveis a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, com per exemple el d’obstetrícia (naixements de nadons, urgències ginecològiques...), generant preocupació entre els col·lectius d’usuaris i entre els professionals de la salut.

Fa ja tres dècades que la xarxa pública de salut funciona de forma raonablement satisfactòria a Vilafranca i a l’Alt Penedès. Des de llavors és evident que la nostra comarca ha guanyat població i, sobretot, ha multiplicat la seva producció de riquesa, tot i la crisi econòmica actual. No hi ha doncs motius per retallar ni reduir la qualitat dels serveis públics de salut, sinó que cal garantir-los de forma integral.

Considerant que l’article 23 de l’Estatut de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis i indica que, en tot cas, les persones tenen dret a ser informades sobres els serveis sanitaris a què poden accedir i els requisits necessaris per utilitzar-los;

Atenent al fet que la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya preveu la participació municipal en els òrgans del Servei Català de la Salut; i que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès forma part del Consorci que gestiona l’Hospital Comarcal; i d’acord amb l’article 85 del Reglament Orgànic Municipal que preveu la convocatòria d’una Audiència Pública si es recullen 300 signatures, SOL·LICITEM:

Que l’alcalde Vilafranca convoqui una audiència pública oberta a tota la ciutadania i, en especial, als professionals de la salut i a les entitats d’usuaris, on informi:

a) Dels canvis organitzatius realitzats a la xarxa pública de salut a Vilafranca del Penedès els últims dos anys,

b) dels canvis organitzatius que hi hagi previstos a curt i mig termini, en especial els que s’esdevindran amb l’entrada en funcionament del segon ambulatori,

c) de les mesures que, com a alcalde de la Vila, té previst, si s’escau, adoptar per tal de garantir una bona xarxa pública de salut per Vilafranca i la comarca, tan des del punt de vista de qualitat del servei assistencial, com des del punt de vista de capitalitat, activitat econòmica i llocs de treball associats.

Vilafranca del Penedès, estiu de 2013