Què és l'audiència pública?

L’audiència pública és una forma verbal de participació ciutadana, a través de la qual els ciutadans i ciutadanes sol·liciten a l’Ajuntament informació sobre una matèria concreta. Tothom hi pot participar lliurement.

Com es convoca una audiència pública?

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que cada any l'alcalde ha de convocar una audiència sobre els pressupostos municipals abans de portar-los a aprovació. També està obligat a fer-ho si impulsa canvis urbanístics de gran abast i, alhora, té potestat per convocar una audiència per iniciativa pròpia si hi ha alguna qüestió que així ho requereix.

Així mateix el ROM estableix que els vilafranquins i les vilafranquines també podem sol·licitar que es faci un audiència pública si algun assumpte ens preocupa de forma especial i recollim 300 signatures que així ho demanin mitjançant la participació ciutadana. 


Les entitats de la vila i les associacions de veïns també tenen un procediment específic per demanar la realització d'una audiència pública.


S'ha activat mai aquest procediment?

Sí, l'octubre de 2008 es va convocar pel procediment de recollida de signatures una audiència pública sobre la problemàtica de les obres de l'AVE que va servir per posar aquell tema a l'agenda política de la Vila ja que fins llavors gairebé no se n'havia parlat.